CNC programiranje

O nas

CNC PROGRAMIRANJE

Na podlagi potrjenega designa se izdela CNC program za obdelavo na stroju. Pri tem si pomagamo s programskim paketom Hipermill, ki podpira tudi simultano 5 osno obdelavo.

CNC obdelava programiranje

soap2day